Aktualności firmowe

Co to jest BIG?

15.07.2020

BIG ( Biuro Informacji Gospodarczej)
Do BIG mogą trafić dane z przedsiębiorstw działających we wszystkich sektorach gospodarki, w tym od dostawców telewizji kablowej i firm telekomunikacyjnych, dostawców energii, banków, firm pożyczkowych, ubezpieczeniowych i leasingowych, gmin i sądów, wierzycieli wtórnych i osób fizycznych. W przypadku biur informacji gospodarczej dane mogą trafić do rejestru, kiedy spełnione są następujące warunki:
– podstawowa należność wynosi minimum 200 zł dla konsumentów lub 500 zł dla przedsiębiorców
– termin tej płatności minął co najmniej 30 dni wcześniej
– upłynęło co najmniej 30 dni od wysłania przez wierzyciela wezwania do zapłaty, zawierającego ostrzeżenie o zamiarze przekazania danych do biura informacji gospodarczej, z podaniem nazwy i adresu danego biura
– Jeśli zobowiązanie zostanie spłacone w całości, wierzyciel, który przekazał informację o długu do BIG musi ten wpis usunąć w ciągu 14 dni. Jeśli nie zostanie spłacone, informacje o nim będą przetwarzana przez BIG przez 6 lat w przypadku konsumentów i 10 lat w przypadku przedsiębiorców. Po tym czasie BIG musi dane usunąć

Potrzebujesz pobrać Raport zgłoś się do nas- Pomożemy !!!.