Aktualności firmowe

Co to jest BIK ?

16.07.2020

BIK ( Biuro Informacji Kredytowej) gromadzi i udostępnia informacje o wiarygodności kredytowej osób i firm. Informacje te dotyczą terminowości spłat kredytów i pożyczek. Do BIK przekazują dane takie instytucje jak: Banki komercyjne i spółdzielcze, Skok-i, firmy pożyczkowe a także firmy leasingowe i faktoringowe powiązane z bankami. Do BIK trafiają dane o wszystkich czynnych zobowiązaniach kredytowych, od momentu udzielenia kredytu, aż do całkowitej spłaty. Przechowywanie danych po tym czasie uzależnione jest przede wszystkim od terminowości spłat. Nie ma tu znaczenia kwota zobowiązania, ponieważ inny jest cel przetwarzania. Dzięki danym gromadzonym w BIK tworzy się historia kredytowa. Jeśli zobowiązanie spłacone było bez opóźnień (lub opóźnienie nie przekroczyło 60 dni), to po jego zamknięciu dane zostają przeniesione do bazy danych statystycznych i nie są widoczne dla banków i innych instytucji. Żeby mogły budować historię kredytową klienta i świadczyć o jego rzetelności, musi
on wyrazić zgodę na ich przetwarzanie po wygaśnięciu zobowiązania. Zgoda taka może być w każdej chwili odwołana. Jeśli jednak zobowiązanie było spłacane z opóźnieniem powyżej 60 dni i bank poinformował klienta o
przetwarzaniu danych po zamknięciu zobowiązania bez jego zgody, to po jego spłacie dane będą przetwarzane przez 5 lat. Po tym okresie zostają przeniesione do bazy danych statystycznych. Tam przechowywane są przez 12 lat. Jeżeli pracujesz w Polsce lub za granicą a chcesz zobaczyć swoją historię kredytową zgłoś się do nas.
Pomożemy !!!