Polityka Prywatności

 1. Polityka prywatności oparta jest o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r . „w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
 2. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityka prywatności oraz Państwa danymi osobowymi , w każdej chwili mogą Państwo skontaktować się pod adresem : biuro@credittor.pl
 3. Dane osobowe zbierane w Serwisie są przekazywane bezpośrednio przez korzystających z Serwisu poprzez wypełnienie formularzy dostępnych online , w trakcie kontaktu email lub telefonicznego a także są pobierane automatycznie przez system informatyczny wykorzystywany przez Administratora w czasie korzystania z Serwisu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu. Osoba korzystająca z naszych usług i produktów, serwisu informacyjnego i strony internetowej, wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych zgodnie z Polityką prywatności.

Informacje o administratorze

Administratorem danych osobowych jest : Credittor Jarosław Ryszkowski z siedzibą w Gdyni , ul. Unruga 70g/8 , NIP: 9580728673 , REGON: 220121532

Bezpieczeństwo

 1. Administrator przykłada szczególną wagę do Ochrony prywatności Użytkowników. Administrator zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym , jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem prawa.
 2. Miejsce logowania i wprowadzenia danych osobowych są chronione w warstwie transmisji ( Certyfikat SSL) . Dzięki temu dane osobowe i dane logowania , wprowadzone na stronie , zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.

Cele i czynności przetwarzania

 1. Przedstawienie ofert dotyczących produktów bankowych.
 2. Podjęcie czynności związanych z przygotowaniem wniosku kredytowego.
 3. Monitorowania aktywności i profilowania potrzeb użytkowników w serwisach internetowych.

Okresy przetwarzania danych osobowych

 1. Dane osobowe przypisane do konta Użytkownika w Serwisie – przez cały czas aktywności konta ( trwania Umowy), przy czym będą przechowywane jako dane z atrybutem archiwalne do czasu ew. roszczeń wszystkich stron umów zawieranych za pośrednictwem Credittor.pl Terminy przedawnienia wynikają z ogólnie obowiązujących przepisów prawa , w szczególności Kodeksu cywilnego.
 2. Dane marketingowe – do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych w tym celu , przy czym dane dotyczące uprzedniej zgody oraz operacji marketingowych realizowanych wobec Użytkownika Serwisu będą przechowywane w postaci archiwalnej przez 5 lat od momentu wycofania zgody celem możliwości wykazania przez administratora ,że taka zgoda miała miejsce.
 3. Dane osobowe dotyczące faktów i zdarzeń podlegających obowiązkom podatkowym lub ujęcia w odpowiednich księgach rachunkowych – przez 5 lat od momentu wskazanego w odpowiednich przepisach w postaci archiwalnej , zgodnie z postanowieniami ustaw: ordynacja podatkowa , ustawa o rachunkowości , ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych.
 4. Dane osobowe stanowiące dowód w postępowaniu przed Sądem lub organem administracji państwowej – do czasu przydatności tych danych w toczącym się postepowaniu lub do czasu zakończenia innych prawnie dopuszczalnych czynności związanych z dochodzeniem roszczeń.

Prawa osoby, której dane są przetwarzane przez Administratora

 1. Prawo dostępu do swoich danych osobowych
 2. Prawo do sprostowania danych osobowych
 3. Prawo do usunięcia danych osobowych
 4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 5. Prawo do przenoszenia danych
 6. Prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych
 7. Prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych , jeżeli takowa zgoda została wyrażona
 8. Prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego , którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Informacja o plikach cookies

Pliki cookie ( tzw . ciasteczka) to małe pliki tekstowe zapisywane przez serwer internetowy na urządzeniu końcowym użytkownika ( komputer, urządzenie przenośne) za pośrednictwem przeglądarki. Pliki te są odczytywane lub modyfikowane podczas kolejnych wizyt i mogą zawierać podstawowe informacje o użytkowniku , jego indywidualnych ustawieniach wyglądu czy też działania serwisu lub jakiekolwiek inne dane przydatne twórcom do stworzenia lepszego serwisu.

Pliki cookie używane przez Credittor.pl

 1. Stałe- ( pliki wykorzystywane do modyfikacji wyglądu lub działania serwisu na podstawie dokonanych wcześniej wyborów lub czynności. Pozostają na urządzeniu użytkownika aż do momentu wygaśnięcia lub usunięcia przez serwis lub użytkownika. Brak tych plików nie wpływa w znaczący sposób na funkcjonowanie serwisu.
 2. Sesyjne – (pliki zawierające ciąg znaków identyfikujący zbiór danych przechowywanych po stronie serwisu ( tzw . sesja) . Sesja wykorzystywana jest przez system uwierzytelniania użytkownika , system weryfikacji kodów obrazkowych ( CAPTCHA) oraz wiele innych mechanizmów usprawniających działanie oraz zapewniających bezpieczeństwo serwisu. Pozostają na urządzeniu użytkownika do czasu wylogowania z serwisu lub zamknięcia przeglądarki. Brak tych plików uniemożliwia prawidłowe funkcjonowanie serwisu.

Pliki cookie podmiotów trzecich

 1. Analityczne- ( pliki zapisywane przez Google Analytics , bezpłatne narzędzie internetowe Google które umożliwiają anonimowe zbieranie informacji w celu lepszego zrozumienia sposobu korzystania z serwisu, preferencji użytkownika, trendów.
 2. Społecznościowe ( pliki zapisywane przy łączeniu konta w serwisie Credittor.pl z kontem serwisu społecznościowego ( Facebook)
 3. Reklamowe ( pliki zapisywane przez firmy ( Facebook) lub usługi ( Google AdWords) realizujące kampanie reklamowe lub marketingowe na zlecenie Credittor.pl